En skole i bevægelse

læring, trivsel og sundhed
Bud på hvordan man arbejder med læring, trivsel og sundhed sat i forhold til skolen efter skolereformen
Note: 
Indhold: Banen kridtes op (Bjarne Bruun Jensen: Deltagelse som forudsætning for læring, trivsel og sundhed. Frank Kjøge Stenholt Hansen: Den åbne skole i praksis) ; Bevægelse, læring, trivsel og sundhed (Jesper von Seelen: Bevægelse i skolen - hvad ved vi? Lise Hostrup Sønnichsen: Børns forskellige roller i skolen og det at være og kunne. Claus Løgstrup Ottesen: Bevægelse integreret i undervisningen. Nyt idrætsfag - nye idrætslærere? / Katrine Bertelsen & Tine Hedegaard Bruun) ; Mad, læring, trivsel og sundhed (Lone Lindegaard Nordin: Skolemad, læring og implementering. Dorte Ruge: LOMA - eksempel på en integreret tilgang til sund skolemad) ; Ulige muligheder for læring, trivsel og sundhed (Anette Schulz: Ulige muligheder for læring, trivsel og sundhed. Inklusion i praksis / Anette Schulz & Ulla Pedersen. Mette Munk: Inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen. Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse i skolen - en vej til inkluderende læringsmiljøer / Sanne Feldt-Rasmussen, Kristian Rasmussen & Claus Løgstrup Ottesen) ; Samarbejde på tværs af faggrænser og professioner (Cristina Daniela Gulløv: Pædagogen i det tværfaglige samarbejde om den understøttende undervisning. Ulla Pedersen: Videndeling i hverdagens netværk) ; Evaluering (Monica Carlsson: Trivselsmålinger - et led i evalueringen og kvalitetssikring i skolen. Ulla Pedersen: Story/dialogue - en evaluering med handlekraft)

En skole i bevægelse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
638558
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2017
ISBN: 
9788750051008