En solar verdensøkonomi

strategi for den økologiske modernitet
Forfatter:
Ressourcegrundlaget er mere afgørende for den fortsatte økonomiske og samfundsmæssige udvikling end de økonomiske og politiske systemer, derfor må verdensøkonomien løsrives fra de fossile energikilder og baseres på de vedvarende

En solar verdensøkonomi
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download En solar verdensøkonomi Standard e-bog
Bognummer: 
718073
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Hovedland, 2002
ISBN: 
8777395379
Oversætter: 
Ole Lindegård Henriksen og Nana Michelsen