Entreprise

almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) med kommentarer
Forfatter:
"I de næsten 50 år der er forløbet siden denne bogs første udgave fra 1973, har entrepriseretten udviklet sig kolossalt. 8. udgave af denne bog blev hurtigt udsolgt, og det er derfor fundet hensigtsmæssigt at udsende nærværende reviderede 9. udgave frem for et uændret optryk. Den omfattende retspraksis genererer løbende ny viden om entrepriseret. Ud over at ny retspraksis og litteratur er indarbejdet, er hele teksten genskrevet. De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. 8. udgave og den nu foreliggende 9. udgave bygger på AB 18."
Note: 
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed – AB 18 -- A. Aftalegrundlaget -- B. Sikkerhedsstillelse og forsikring -- C. Udførelse af entreprisen -- D. Betaling -- E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse -- F. Aflevering -- G. Mangler -- H. 1- og 5-års eftersyn -- I. Ophævelse -- J. Tvister -- Bilag -- Forkortelser -- Litteratur -- Domsregister og afgørelsesregister -- Stikordsregister

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Entreprise (Dansk)

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653489
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2022, (9. udgave)
ISBN: 
9788757452440

Entreprise (Dansk)

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642187
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2019, (8. udgave)
ISBN: 
9788757443127

Entreprise (Dansk)

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
627108
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2014, (7. udgave)
ISBN: 
9788757432428