Erhvervsøkonomi - for alle

Forfatter:
Note: 
Indhold: Introduktion (Historisk baggrund) ; Bogføring og momsregnskab (Hvorfor er virksomheden skruet sammen, som den er? ; Virksomhedsformer ; Iværksætter virksomhed (IVS) ; Interessenter ; Virksomhedens livscyklus ; Sammenhængen mellem daglig bogføring og årsregnskabet) ; Virksomhedsanalyse (Årsregnskabet ; Resultatopgørelse ; Omkostninger grupperet til analysebrug ; Kapacitetsomkostninger ; Regnskabsanalyse ; Analyse af rentabiliteten ; Analyse af indtjeningsevnen ; Andre former for regnskaber ; Regneeksempler til kapitel 3) ; Investering og finansiering (Afgrænsning og definition af investering ; Investeringstyper ; Ændringer i kundeønsker ; Investeringsberegninger ; Regneeksempler til kapitel 4 ; Dimensionering af passiverne) ; Økonomistyring (Virksomhedens markedssituation ; Virksomheden og kvaliteten ; Optimering ; Kalkulation ; Kapitalbehov til drift ; Budgettering)

Erhvervsøkonomi - for alle

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
657178
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Solhøj, 2017
ISBN: 
9788793562011