Erhvervslivets konfliktløser

mediation i erhvervstvister
Om fordelene ved den form for konfliktmægling mellem virksomheder, der betegnes som mediation. Bogen indeholder en gennemgang af processen, fra en mediation påbegyndes til den afsluttes. Med en række praktiske eksempler på de problemstillinger, parterne og mediator stilles overfor under forhandlingerne

Erhvervslivets konfliktløser

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642181
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Karnov Group, 2012
ISBN: 
9788761932938