Ethics4medics

en guide til sundhedsfagene
Forfatter:
Note: 
Indhold: Tanke og verden - hvad skal vi overhovedet med filosofi? ; Rigtigt og forkert - fra moralsk objektivitet til relativisme ; Midler og mål - kantiansk normativ etik ; Lidelse og nydelse - utilitarisme og konsekventialisme ; Liv og død - et etisk syn på døden i sundhedsvæsenet ; Ja og nej - samtykke og paternalisme ; Sundhed og sygdom - sundheds(ydelses)rettigheder og sundhedens værdi ; Ris og ros - ansvar og ansvarlighed i sundhedsvæsenet

Ethics4medics

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
641205
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Munksgaard, 2018
ISBN: 
9788762818101
Oversætter: 
Sofie Hauch