Etik i praksis for socialrådgivere

Forfatter:
En gennemgang af forskellige etiske teorier og principper, som munder ud i en etisk metode, der er anvendelig i social- og sundhedssektoren

Etik i praksis for socialrådgivere

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
616941
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Via Systime, 2011
ISBN: 
9788790833510