Etiske teorier

Forfatter:
En indføring i de vigtigste etiske teorier med belysning af teoriernes grundideer og deres svage og stærke sider
Note: 
Indhold: Moralen som problem (Etisk relativisme ; Etisk subjektivisme ; Moralens dimensioner) ; Moralen som system (Pligtetik ; Nytteetik ; Kontraetik ; Commonsense-etik) ; Moralen som levemåde (Dydsetik ; Omsorgsetik ; Eksistensetik)

Etiske teorier

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
625529
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Hans Reitzel, 2014
ISBN: 
9788741258393

Emneord