Excel 2007 - programmering med VBA

Forfatter:
Note: 
Indhold: Hvad er Visual Basic for Applications? ; Arbejd videre med den indspillede makro ; Arbejd med kontrolelementer ; Variabler og konstanters rolle ; Brugerinput ; Betinget logik ; Brug løkker i din kode ; En introduktion til objekter ; Ofte anvendte objekter ; Range-objektet ; Arbejd med Visual Basic Editor ; Fejlfinding ; Fejlbehandling ; Arbejd med brugerformularer ; Automatisér brugerformularer ; Diagrammer ; Pivottabeller ; Introduktion til dataadgang ; Dataadgang med ADO ; Mere om ADO ; Automatisering ; Kør procedurer

Excel 2007 - programmering med VBA

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
615209
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Libris, 2010
ISBN: 
9788778439413
Oversætter: 
Jes Nyhus