Fagdidaktik i samfundsfag

Redaktion: 
Torben Spanget Christensen
(Didaktik) Indkredsning af samfundsfag i folkeskolen og gymnasiet gennem historiske analyser og diskussion af fagets dannelses- og kompetencemål samt dets didaktiske metode
Note: 
Indhold: Torben Spanget Christensen: Hvad er samfundsfag? ; Det gymnasiale samfundsfag 1960-2005. Fagopfattelser i samfundsfag - analytiske modeller / af Anders Stig Christensen og Torben Spanget Christensen. Anders Stig Christensen: Samtidsorientering og samfundsfag i folkeskolen 1975-2009 ; Forenklede fælles mål i samfundsfag i folkeskolen. Skriftligt samfundsfag som eksamensfag i gymnasiet / af Jesper Krarup og Trine Søndergaard Paludan

Fagdidaktik i samfundsfag
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
631558
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Frydenlund, 2015
ISBN: 
9788771185751