Familien og den individuelle udvikling

det sande og det falske selv
Forfatter:
(Klassikere)
Note: 
Indhold: Det første leveår : et moderne syn på den emotionelle udvikling ; Morens forhold til den nyfødte ; Vækst og udvikling hos det umodne barn ; Om sikkerhed ; Den femårige ; Integrative og forstyrrende faktorer i familiens liv ; Når familien rammes af depressiv sygdom hos den ene eller hos begge forældre ; Psykosers indflydelse på familielivet ; Den psykotiske forælders indvirkning på barnets emotionelle udvikling ; Ungdomsårene : at kæmpe sig gennem dødvandet ; Familien og den emotionelle modenhed ; Teoretiske synspunkter indenfor børnepsykiatrien ; At rådgive forældre ; Casework med psykisk syge børn ; Det depriverede barn og hvordan vi kan kompensere for fraværet af familieliv ; Jegforvrængning i forbindelse med det sande og det falske selv

Familien og den individuelle udvikling
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download Familien og den individuelle udvikling Standard e-bog
Bognummer: 
645596
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Hans Reitzel, 2019, (2. udgave)
ISBN: 
9788741276274
Oversætter: 
Karen Dinesen