Fattigdom, afsavn og coping

(Samfund i forandring)
Note: 
Indhold: Fattigdom og de laveste sociale ydelser / af Maja Müller et al. Fattigdom og fattigdomsgrænser / af Morten Ejrnæs, Finn Kenneth Hansen og Jørgen Elm Larsen. Henning Hansen: Levekår og fattigdom. Afsavn - konsekvenser af at modtage de laveste sociale ydelser / af Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain. Fattiges rationalitet, habitus, refleksivitet og overlevelsesstrategier / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Copingstrategier og arbejdsløshed / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Fattiges hverdagslivsstrategier / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Fattigdom og copingstrategier i børnefamilier / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Livsforløb og fattigdom / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Hovedkonklusioner og perspektiver / af Maja Müller et al. Bilag 1 : metodiske overvejelser / af Henning Hansen, M. Azhar Hussain og Maja Müller

Fattigdom, afsavn og coping

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
629244
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Hans Reitzel, 2015
ISBN: 
9788741260488