Feedback

KvaN, 102, 36. årgang, 2016
Redaktion: 
Vibeke Boelt m.fl.
Der er fokus på feedback i undervisningen som en central del af metodikken og den ønskede kultur i folkeskolereformen. Feedback rummer mange positive potentialer for udvikling og forbedring. Lærerens feedback til eleverne er et af de elementer, der ifølge forskningen har allerstørst indflydelse på elevernes læring. Formålet med feedback er at forbedre kvaliteten af undervisningen ved, at læreren og eleven sammen reflekterer over undervisningen og finder ud af, hvor der er behov for forandring. Temanummeret tager fat om spørgsmål som: Hvad er feedback? Og hvordan giver man konstruktiv og anerkendende feedback, som fremmer gode læreprocesser?
Note: 
Indhold: Helle Bjerresgaard: Feedback og motivation/ Kirsten Hyldahl: Hvordan John Hatties feedbackmodel kan rammesætte feedbackprocesser i skolen/ Camilla Dindler: Feedback og interpersonel kommunikation/ Louise Klinge: Den eksistentielle betydning af feedback/ Lis Pøhler: Feedback fra Nationale test – er det en mulighed?/ Tina Bering Keiding: Feedback i og på tværs af ’systemer’/ Preben Sørensen Stadsgaard: Feedback mellem ledelse og medarbejdere/ Hanne Voldborg Andersen: Digital feedback/ Kirsten M. Andersen: Undervisning mellem fortælling og feedback

Feedback
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
633783
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
KvaN, 2016