Filosofi, etik, videnskabsteori

Note: 
Indhold: Filosofi (Hvorfor filosofi? ; Platon og filosofiens begyndelse ; Mennesket og dets praktiske udfoldelse hos Aristoteles ; Kant og den moderne filosofis grundproblemer ; Den medicinske filosofis storhed, forfald og genrejsning) ; Etik og samfund (Lægekunst som etik ; Etikkens verden ; Etiske positioner ; Principper for omsorg ; Ansvaret for omsorgen ; Praktisk politisk etik) ; Videnskabsteori (Klinisk videnskabsteori ; Den kvantitative sundhedsvidenskabs basis i det positive målelige ; Tre positivistiske traditioner inden for sundhedsvidenskaben ; Den kvalititative sundhedsvidenskab : mellem konformisme og radikalitet ; Mod en økologisk videnskabsteori ; Omsorgsteori : i et kritisk og videnskabsteoretisk perspektiv

Filosofi, etik, videnskabsteori

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
607554
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Merete Bjerrum, Kirsten Lund Christiansen
Udgave: 
Akademisk, 2005
ISBN: 
9788750035732