Flexisme er en ny teori om udviklingen på arbejdsmarkedet, som giver indblik i de emotionelle dilemmaer og paradokser, som følger af udviklingen. Teorien indskriver sig i nutidige debatter om baggrunden for dårligt psykisk arbejdsmiljø og jobusikkerhed og stress på arbejdsmarkedet
Note: 
Indhold: Indledende begrebsafklaringer og redegørelse for former for fleksibilitet på arbejdsmarkeds- og arbejdspladsniveau (Forudsætninger for en demokratisk debat ; Fleksibilitet på arbejdsmarkedsniveau ; Fleksibilitet på arbejdspladsniveau ; Fra velfærdsstat over social investeringsstat til konkurrencestat ; Relativ deprivation, manglende politisk deltagelse og protester ; Usikkerhed og fleksibilitet) ; En illustrativ case om forholdet mellem forskellige former for oplevet usikkerhed, selvcensur og stress for offentligt og privatansatte (Metode for den illustrative case ; Oplevelser af konkurs ; Psykisk arbejdsmiljø og accelererende arbejdstempo ; Kritikkens infrastruktur ; Oplevet usikkerhed ; Tilbageholdt kritik og frygt ; Sammenhæng mellem jobusikkerhed og selvcensur ; Tavshedspligt og ytringsfrihed ; Stress, selvcensur og umyndiggørelsesprocesser) ; En teori om umyndiggørelsesprocessernes betydning for usikkerhed, selvcensur og stress (Frygt for at ytre kritik fordelt på professions- og uddannelsesniveau ; En ny teori om umyndiggørelsesprocessernes betydning for opkomsten af stress og selvcensur)

Flexisme

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
645964
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Hans Reitzel, 2018
ISBN: 
9788741273754