Retspsykiater Mette Brandt-Christensen og retspsykolog ved Sct. Hans Hospital, Tine Wøbbe, fortæller om deres arbejde og forbrydelsens sind ud fra otte konkrete volds- og/eller drabsdømte. Fagbog for voksne med interesse for kriminalsager, psykologi og straf
Note: 
Indhold: John, 53 år, seksuelle overgreb ; Brian, 34 år, vold med døden til følge ; Retspsykiatriens historie ; Morten, 49 år, stalking og vold ; Mentalerklæringer i straffesager ; Jens, 32 år, drab ; Leon, 47 år, bankrøveri ; Jonathan 36 år, gidseltagning ; Psykologiske tests ; Lex, 27 år, overfald med kniv og ildspåsættelse ; Henning, 57 år, overfald med kniv

Forbrydelsens sind

Standard e-bog
Under produktion. Denne bog vil blive tilgængelig, så snart den er færdigproduceret. Læs mere om bøger under produktion
Bognummer: 
661354
Nota udgivelsesår: 
2024
Udgave: 
Politiken, 2022
ISBN: 
9788740077926