Forebyggende pædagogik

en grundbog
Forfatter:
Note: 
Indhold: Den forebyggende pædagogik i institutioner/skoler og klubber (Kommunikation i vuggestuen ; Kommunikation i børnehaven ; Kommunikation mellem institution og skole ; Kommunikation i skolen, SFO'en og klubben) ; Professionel kommunikation ; Børn fra gråzonen til behandling ; Pædagogikkens neurovidenskabelige grundlag ; De udstødte (Velfærdsstaten og de sociale love ; Habitus og den sociale arv) ; Coping ; Forebyggelse og socialpolitik

Forebyggende pædagogik
Lydbog

Bognummer: 
602051
Indlæsningsår: 
2004
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Semi-forlaget, 2000
ISBN: 
8790653017