Forskningsprocessen

skriv og publicer
Kursusbog: Denne bog dækker en del af baggrundsmaterialet til kurset "Forskningsprocessen - skriv og publicer" Book Depositorys beskrivelse: This book includes the background material for a research workshop where the topics cover how to write a scientific paper in a very efficient way using manuscript mapping and dictation of the first draft using a smartphone.
Note: 
Indhold: Forord ; Introduktion ; Produktivitet og skriveblokering ; Forfatterskab ; Sprog ; Forberedelsesfasen ; Artiklens opbygning ; Artikeltyper , Målrettet relevant litteratursøgning ; Manuscript mapping – et redskab til grundig forberedelse ; Første udkast og dikteringsteknik ; Revision og korrektur af artikel ; Hvor skal artiklen publiceres? ; Poster ; Foredrag ; Basal præsentationsteknik

Forskningsprocessen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653499
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Forskerkurser.dk, 2015
ISBN: 
9781517364755