Fortællinger fra praksis i socialt arbejde

Note: 
Indhold: Organisation (Introduktion - velfærdssystemets rolle i forhold til borgeren / af Bettina Myggen Jensen & Inge Schiermacher. Liselotte Larsen: Den koordinerende myndighedsopgave på rusmiddelområdet. Rasmus Holstebro Christensen: Den sociale indsats med mennesker i akutbolig). Teori (Introduktion - socialkonstruktivismen / af Bettina Myggen Jensen & Inge Schiermacher. Lee Little: Et kor af stemmer - om facilitering af arbejdet i en stemmehørergruppe. Jacob Ludvigsen: Forstår vi de mennesker, vi forsøger at hjælpe? - et perspektiv på det opsøgende sociale arbejde). Metode (Introduktion - behandlingsmetoder i praksis / af Bettina Myggen Jensen & Inge Schiermacher. Randi Holdt: Komplekse problemer - fleksibel misbrugsbehandling. Jeanne Marie Skadegaard Petersen: Narrativ tilgang i den rehabiliterende indsats for udsatte psykisk sårbare unge)

Fortællinger fra praksis i socialt arbejde

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
633040
Nota udgivelsesår: 
2016
Redaktion: 
Bettina Myggen Jensen og Inge Schiermacher
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2016
ISBN: 
9788750043997