Forvaltningspersonalet

Forfatter:
Denne bog behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale under en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (tjenestemands-og overenskomstansættelsemv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes pligter og rettigheder, stillingsændringer (herunder forflyttelse og stillingsnedlæggelse), diskretionær afskedigelsemv. og disciplinære sanktioner. Bogen angår de forvaltningsretligt orienterede regler, som gælder vedrørende forvaltningens personale. Dette indebærer, at regler i funktionærloven mv. kun indgår i begrænset omfang. I bogen trækkes i øvrigt linjer til andre dele af det forvaltningsretlige pensum.
Note: 
Forord Forord til 4.udgave Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Generelt om forvaltningspersonalet som retsområde Kapitel 3. Ansættelsesformer Kapitel 4. Regler om ansættelse af forvaltningens personale Kapitel 5. De offentligt ansattes pligter og rettigheder Kapitel 6. Stillingsændringer mv. Kapitel 7. Diskretionær afskedigelse mv Kapitel 8. Disciplinære sanktioner Litteraturfortegnelse Love mv. Domme mv. Ombudsmandsudtalelser Stikordsregister

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Forvaltningspersonalet

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
641330
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2019, (4. udgave)
ISBN: 
9788757438291

Forvaltningspersonalet

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
621694
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2012, (3. udgave)
ISBN: 
9788757427196