Fra diagnoser - til udviklingsstøttende kontakt

Om børn og unges relation til voksne som en afgørende faktor for deres udvikling af sociale, personlige og faglige kompetencer. Gennemgang af Marte Meo-metoden til observation, analyse og intervention af udviklingsstøttende samspil
Note: 
Indhold: Del 1 (Medikalisering contra mentalisering ; Fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab ; ADHD-diagnosen i et interdisciplinært perspektiv ; Kriser, sorger og eksistentielle udfordringer ; Fra et DU er til et VI kan) ; Del 2 (Tilknytning contra diagnose ; Tilknytningsteoretiske spots ; Præsentation af tilknytningslinealen ; Tilknytningslinealen ; Tilknytning er et livstema fra fødsel til død) ; Del 3 (Respekt contra recept ; Det udviklingsstøttende samspil ; Marte Meo - en metode til observation, analyse og intervention af udviklingsstøttende samspil ; Marte Meo i praksis ; Marte Meo principperne ; Om at følge barnets initiativ ; Selvværdsudvikler ; Om at positiv bekræfte ; Om turtagning ; Om positiv ledelse)

Fra diagnoser - til udviklingsstøttende kontakt

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
641938
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Dansk Marte Meo Center, 2019
ISBN: 
9788799980123