Fra forskning til praksis

Beskriver hvordan sundhedsfaglig forskning kan omsættes til relevante initiativer i praksis
Note: 
Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab ; Evidensbaseret praksis ; Klinisk beslutningstagning ; Review-typer ; Scoping review ; Syntese af kvantitative data ; Systematisk review baseret på kvalitative forskningsresultater ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier ; Kliniske retningslinjer ; Oversættelse af viden og implementering

Fra forskning til praksis

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
639188
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Munksgaard, 2017
ISBN: 
9788762816992