Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet

Note: 
Indhold: Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet / Henrik Holt Larsen og Connie Svabo. Læring på arbejdspladsen - den lærende i centrum / Christian Helms Jørgensen, Nils Warring og Vibeke Andersen. Bente Elkjær: Videnstilegnelse, deltagelse i praksis og amerikansk pragmatisme - læringsteorier om organisatorisk læring og den lærende organisation. Bent Gringer: Communities of practice - kompetenceudvikling i praksisfællesskaber. Bjarne Wahlgren: Handling, refleksion og læring. Knud Illeris: Læring og kompetenceudvikling i projekter - erfaringer fra uddannelser og virksomheder. Connie Svabo: Videndeling i netværk : tråde ud i verden - fabuleren over udvikling af kompetence gennem netværk ; Projekter skubber til læring - projektarbejde i et skoleudbygningsprojekt i Gentofte Kommune. Anders Ramian Trillingsgaard: Fejl som drivkraft for kompetenceudvikling. Henrik Nitschke: Fra styring af viden til skabelse af viden - opbygning af daglige praksisser, der skaber den "nødvendige" viden. Jens Møller: Hvad er kompetenceudvikling? : hvordan gør man, og hvornår går det over? Ekstern uddannelse eller arbejdspladslæring? : et reflekteret både-og / Pernille Bottrup og Bruno Clematide. Per Lindved Madsen: Lederudvikling iagttaget gennem kernekompetencer. Frans Bévort: Når det nytter noget! - stategisk kompetenceudvikling eller faglig begejstring? Grethe Stigsgaard: Nabotræning i Told-Skat - kompetenceudvikling i praksis. Camilla Præst Andersen: Lederudvikling gennem jobbytte - erfaringer med anderledes erfaringer. Kunst og klarhed - i arbejdslivets kompleksitet / Trine Land Hansen og Eva-Carina Nørskov. Henrik Holt Larsen: 23 lederes fortællinger om deres karriere. Metoder til at fremme læring på jobbet

Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
717567
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Henrik Holt Larsen og Connie Svabo
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2013
ISBN: 
9788757407198