Fra min bitte-tid

en kulturhistorisk selvbiografi
Forfatter:
Erindringer om forfatterens (1866-1930) fattige hjem på den jyske hede i slutningen af 1800-tallet og om hans virksomhed som skribent og taler

Fra min bitte-tid
Punktbog

Bognummer: 
195105
Nota udgivelsesår: 
1996
Udgave: 
Hovedland, 1992