Fra offer til overlever - ACT med traumer

Forfatter:
Om ACT som redskab til at overkomme traumer
Note: 
Indhold: Da farfar var i Tyskland ; Traume - offer og overlever. Traumesymptomer og traumediagnoser ; ACT med traumesymptomer ; ACT i samfundet

Fra offer til overlever - ACT med traumer
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
636887
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Frydenlund, 2017
ISBN: 
9788771187618