Fra tanke til handling - bevægelsens neurobiologi

Om hvordan nervesystemet kontrollerer kroppens bevægelser og tanker, og gør os i stand til at tilegne nye færdigheder
Note: 
Indhold: Basis fysiologi (Kroppens atomer, molekyler, celler og energiomsætning ; Basal neurofysiologi ; Det motoriske systems neuroanatomi ; Fundamentale kontrolmekanismer ; Biomekanik) ; Det motoriske system - tanke til handling (Muskelfysiologi ; Rygmarvens motoriske funktion ; Overordnede styresystemer ; Kognition, opmærksomhed og følelser ; Det autonome nervesystem) ; Udvikling og aldring (Nervesystemets udvikling og børns motorik ; Aldring) ; Det motoriske system integreret (Sanserne og motorisk kontrol ; Postural kontrol ; Gang og ydre rytmiske bevægelser) ; Det foranderlige nervesystem (Neuroplasticitet ; Motorisk indlæring ; Styrketræning ; Eksperten, talentet og deres hjerner ; Livsstil og hjernen)

Fra tanke til handling - bevægelsens neurobiologi

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
634605
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Lasse Christiansen m.fl.
Udgave: 
HjerneForum, 2016
ISBN: 
9788799504244
Illustrator: 
Jens Bøgeskov