Fra tegn til tekst

en indføring i teorier om sproglig kommunikation
Forfatter:
Note: 
Indhold: Nogle grundbegreber og grundantagelser ; Generel tegnteori (Hvad er tegn? ; Tegnteoriens grundlæggere : Peirce og Saussure ; Fra tegnteori til kommunikationsteori : Bühler, Jakobson, Shannon & Weaver, Lasswell ; Tegn er mange ting : en eksempelsamling) ; Sproget som tegnsystem (På talens grund : fonetik og fonologi : tale og skrift ; Ord til andet : morfologi og syntaks ; Betydning og brug : semantik og pragmatik ; Ordenes verden : mere semantik og pragmatik) ; Tekst og tekster (Hvad er tekst og tekster? ; Tekstformer og genrer) ; Afslutning (Tilbageblik og afrunding : modtagerne i centrum)

Fra tegn til tekst

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
607053
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2007
ISBN: 
9788759312865