Fra væren til handlen

en interviewbog om levende systemer i natur og samfund
Neurobiologen og systemteoretikeren Humberto R. Maturana (f. 1928) anskueliggør sin filosofi og teorier gennem samtale og anekdoter, og samtidig dannes et billede af personen Maturana og hans livsanskuelse

Fra væren til handlen
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
613776
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Mindspace, 2011
ISBN: 
9788792542113
Oversætter: 
Tom Bøgeskov