Friluftsliv under forandring

en antologi om fremtidens friluftsliv
Note: 
Indhold: Historisk og sociologisk del (Bjørn Tordsson: Hvad er friluftsliv godt for? : værdier i og legitimering af friluftsliv i historisk perspektiv. Henning Eichberg: Friluftsliv under historisk forandring : bevægelse i modsætninger. Jens Troelsen: Friluftsliv og natursyn. Søren Andkjær: Nye trends og tendenser i friluftslivet. Karsten B. Hansen: Friluftsliv og sundhed : gavner naturen helbredet? Hans Jørgen Fisker: Unges friluftsliv : en moderne, en traditionel og en post traditionel måde at dyrke friluftsliv som personligt, socialt og kulturelt refleksivt identitetsprojekt) ; Pædagogisk og psykologisk del (Jacob Haahr: Friluftslivet og den levende kulturformidling. Thorbjørn Ydegaard: Fremtidens vejlederbegreb. Morten Hansen: Psykologiske perspektiver for udviklingen i friluftsliv og adventure. Adventure race, uddannelse og læring / Thomas Gjelstrup og Jens Øyås. Samarbejde om sikkerhed i fremtidens friluftsliv / Søren Andkjær og Johnnie Bøtker Laursen. Erik Mygind: Naturklasser i folkeskolen : et lærerigt undervisningstilbud i fremtidens folkeskole) ; Politik og forvaltning (Peder Agger: Friluftslivets effekt på naturen. Forskning giver friluftsliv bedre muligheder / Frank Søndergaard Jensen, Niels Elers Koch og Tilde Tvedt. Nationalparken : et stykke brugsnatur for fremtidens friluftsliv / Bo Fisker og Søren Præstholm. Poul Henrik Harritz: Cirkus uden manege : visioner for fremtidens friluftsliv)

Friluftsliv under forandring

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
658468
Nota udgivelsesår: 
2023
Redaktion: 
Søren Andkjær
Udgave: 
Bavnebanke, 2005
ISBN: 
9788788986440