Galactic astronomy

(Princeton series in astrophysics)

Galactic astronomy (Engelsk)

Grundigt bearbejdet (Engelsk)
Bognummer: 
630290
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Princeton University Press, 1998
ISBN: 
9780691025650