Genrepædagogik - og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen

Præsentation af ny viden om læse- og skrivepædagogik baseret på forskningsresultater. Til inspiration for sprogbaserede undervisningsforløb i folkeskolen
Note: 
Indhold: David Rose: Demokratisering af klasserummet : om Reading to learn-metoden som en vej til lige muligheder. Beverly Derewianka: Vilde med sten : indskolingsbørn på opdagerfærd i geologiens sprog. Mette Maria Rydén: To kendte og en ukendt ; Loft til kip og andre ekspertudtryk i dansk ; Loft til kip og andre ekspertudtryk i matematik. Mette Vedsgaard Christensen: Kvalificerede meninger om Paradise Hotel i 7.A : et genrepædagogisk forløb om film og evaluerende sprog ; Læs for at lære. Kathrin Bock: Fra slugte nåle til liv på børnehjem : SFL-baseret undervisning med afsæt i autobiografiske tekster. Helle Bundgaard Svendsen: Når der går teknologi i skrivningen. Teknologibaseret læsning og skrivning - set fra et underviserperspektiv / Nina Berg Gøttsche ... et al. Litteraturundervisning for alle : en inkluderende undervisningsmetode i læseforståelse til folkeskolens ældste klasser / af Nina Berg Gøttsche og Helle Bundgaard Svendsen. Dorte Vang Eggersen: Afsted med jer! : stedbaseret læsning som litteraturpædagogisk metode

Genrepædagogik - og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
641720
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Hans Reitzel, 2016
ISBN: 
9788741265544