Gerontologi

livet som ældre i det moderne samfund
Forfatter:
Der gives forskellige bud på, hvordan man kan forstå og forklare aldring, ældre mennesker og deres livssituation, og hvordan denne viden kan anvendes i det professionelle møde med det enkelte ældre menneske
Note: 
Indhold: At være gammel i det moderne samfund (Asger Baunsbak-Jensen: Betragtninger over alderdommen. Henning Kirk: Synet på aldring og ældre : historisk set. Nikolai Seidelin Nedergaard Banke: Ældre menneskers status i det moderne samfund. Tine Rostgaard: Dansk ældrepleje i et nordisk og europæisk perspektiv. Alderdommen er ikke, hvad den har været / Tine Fristrup og Marianne Eilsø Munksgaard. Mia Henriksen Fatum: At leve i Danmark som ældre med etnisk minoritetsbaggrund. Anne Liveng: Pleje af ældre som lavprestigearbejde for sundhedsprofessionelle). Et blik ind i det at være og blive ældre (Karen Andersen-Ranberg: Aldringsfysiologi. Kaare Christensen: Hvorfor ældes vi så forskelligt? Bernard Jeune: En ny generation af meget gamle : det lange liv. Jesper Jørgensen: Hvad har astronauter og ældre til fælles? Lis Puggaard: Det ældre menneske og den veltrænede krop. Lene Falgaard Eplov: Ældre og seksualitet. Jens Kofod: Ældre mennesker og mad belyst i et kulturelt perspektiv). "De svage ældre", "de udsatte ældre" - eller blot "ældre mennesker"? (Mads Greve Haaning: Mestring af det at blive gammel. Eva Bonde Nielsen: Ensomhedens årsager og følgesvende : fakta og fortællinger fra gamle ensomme. Alex Kørner: Geriatrisk depression. Jan-Henrik Winsløv: Ældre menneskers selvmordshandlinger. Mette Søndergaard: Ældre med demens i et livshistorisk perspektiv. Ulla Hybel: Når evnerne svigter : et indblik i samfundets beskyttelse af ældres rettigheder). Når livets sidste del skal leves (Dorte Høeg: De institutionelle rammers betydning for samarbejdet mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale : en historisk belysning. Jens Kofod: Ældres institutionsliv : en analyse af at blive plejehjemsbeboer. Tove Lindhardt: Pårørende til skrøbelige ældre. Mette Raunkiær: Livet som døende derhjemme. Tom Andersen Kjær: Ældre menneskers oplevelser af døden)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Gerontologi
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
610695
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dansk Sygeplejeråd, 2009
ISBN: 
9788717040335
Illustrator: 
Birgitte Lerche

Gerontologi
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
610694
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dansk Sygeplejeråd, 2009
ISBN: 
9788717040335
Illustrator: 
Birgitte Lerche