Grundbog i psykiatri

Note: 
Indhold: Med mennesket i centrum / Bo Møhl & Erik Simonsen. Hjerne, bevidsthed, krop og adfærd (Udviklingsteori / Susan Hart & Bo Møhl. Raben Rosenberg: Molekylærgenetik, patofysiologi og neurobiologi. Udviklingspsykopatologi / Susanne Harder & Erik Simonsen). Undersøgelse, diagnostik og klassifikation (At lytte til patienten / Bo Møhl & Erik Simonsen. Erik Simonsen: Det psykiatriske interview ; Psykiatrisk klassifikation. Psykiatrisk og klinisk psykologisk assessment / Stig Poulsen & Erik Simonsen. Jeanett Bauer: Somatiske undersøgelsesmetoder og somatisk kontrol ved psykisk sygdom. Psykiatrisk epidemiologi / Christina Blanner Kristiansen & Povl Munk-Jørgensen). Psykopatologi (Martin Balslev Jørgensen: Organiske lidelser. Alkoholmisbrug / Anette Søgaard Nielsen & Ulrik Becker. Skadelig brug og afhængighed af psykoaktive stoffer / Anders Fink-Jensen, Morten Hesse & Bo Møhl. Skizofreni / Merete Nordentoft & Sanne Kjær Vandborg. Akutte psykoser, andre psykoser og skizotypi / Erik Simonsen & Ulrik Haahr. Affektive lidelser / Lars Vedel Kessing & Kamilla Miskowiak. Angsttilstande / Francisco Alberdi & Bo Møhl. OCD - obsessiv-kompulsiv tilstand / Malene Klindt Bohni & Birgit Egedal Bennedsen. Ask Elklit: Traumefremkaldte lidelser. Bo Møhl: Dissociative tilstande. Patologiske vane- og impulshandlinger / Erik Simonsen & Bo Møhl. Spiseforstyrrelser / Birgitte Munch Jensen & Bo Møhl. Somatoforme og relaterede tilstande / Mathias Skjernov med bidrag af Bo Møhl. Bo Møhl: Seksuelle forstyrrelser. Jes Gerlach: Søvnforstyrrelser. Erik Simonsen: Personlighedsforstyrrelser. Ulla Agerskov Andersen: Psykisk sygdom hos patienter med oligofreni. Tanja Maria Sheldrick-Michel: Autismespektrumforstyrrelser hos voksne. ADHD hos voksne / Marianne Breds Geoffroy & Erik Simonsen). Behandlingsmetoder (Evidensbaseret klinisk praksis / Erik Simonsen & Bo Møhl. Psykofarmakologi / Anders Fink-Jensen, Poul Videbech & Erik Simonsen. Psykoterapi / Carsten René Jørgensen, Morten Kjølbye & Bo Møhl. Miljøterapi / Torben Heinskou & Torben Schjødt. Jørgen Aagaard: Socialpsykiatri. Martin Balslev Jørgensen: Andre somatiske behandlingsformer. Jan Kåre Hummelvoll: Psykiatrisk sygepleje). Specielle populationer (Annette Davidsen: Psykisk sygdom i almen praksis. Peter la Cour: Patienten med kroniske smerter. Den selvmordstruede patient / Sidse Arnfred & Kim Juul Larsen. Den voldelige og aggressive patient / Liselotte Pedersen & Vilhelm Schultz. Karin Garde: Køn- og aldersaspekter. Inger Merete Terp: Liaison- og tilsynspsykiatri. Transkulturel psykiatri / Francisco Alberdi & Christian Nørregaard. Ingelise Nordenhof: Forældre med psykisk lidelse). Psykiatri, kultur og samfund (Psykiatriens historie i Danmark / Jesper Vaczy Kragh, Erik Simonsen & Bo Møhl. Retspsykiatri / Vilhelm Schultz & Erik Simonsen, med bidrag af Lars Bjerggaard. Anne Lindhardt: Psykiatriens organisering. Torben Heinskou: Organisationskultur. Bo Møhl: Psykoterapi- og personalesupervision)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Grundbog i psykiatri

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser
Bognummer: 
639909
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Hans Reitzel, 2017, (2. udgave)
ISBN: 
9788741262192

Grundbog i psykiatri

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
637108
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Hans Reitzel, 2017, (2. udgave)
ISBN: 
9788741262192