Gruppepsykologi

om grupper, organisationer og lederskab
Forfatter:
Gennemgang af forskellige teoriretninger inden for gruppepsykologi og ledelsesteori
Note: 
Indhold: Gruppeteorier og metaforer ; Fra "jeg" til "vi" ; Gruppeprocesser : om dynamikken i grænselandet mellem indre verden og ydre virkelighed ; At arbejde i gruppe, projekt eller team - en glæde eller plage? ; Organisation, lederskab og læring

Gruppepsykologi

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
629749
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Dafolo, 2008
ISBN: 
9788772813387
Oversætter: 
Anna Garde