Gutter, vi skal altså holde sammen, ellers bliver vi nakket!

perspektiver på tweens, trivsel og fællesskaber
Et forsøg på at komme ind under huden på tweens og de udfordringer, de oplever at stå overfor i overgangen til ungdomslivet, med afsæt i data, samtaler og en række feltstudier blandt 1450 elever fra 3.-6. klasse og 681 forældre,
Note: 
Indhold: Fritidsaktiviteter og det virtuelle rum ; Ind under huden på tween-fællesskabet ; Det skal være sjovt, men der er også andre ting, der er vigtige, når man går til noget! : perspektiver på de faste, organiserede fritidsaktiviteter ; Jeg er tilfreds med min vægt, men ikke med min krop! : nogle få perspektiver på trivsel ; Kære voksne, kom nu ind i kampen! : opsamling og perspektivering

Gutter, vi skal altså holde sammen, ellers bliver vi nakket!

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652801
Nota udgivelsesår: 
2022
Redaktion: 
Christina Lissa Benn m.fl.
Udgave: 
Ungdomsanalyse.nu, 2018
ISBN: 
9788792110022