Håndbog for sprogvejledere

teori og praksis
Redaktion: 
Hans Månsson, Lena basse og Helle Iben Bylander
Note: 
Indhold: Indledning (Peter Mikkelsen: Børns sprog i videnskab og pædagogik. Trine Kjær Krogh: Børns sprog i pædagogers uddannelse). Del 1 - vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprogudvikling (Didaktik, læring og vejledning (Stig Broström: Didaktiske modeller i dagtilbud ; Læringsteori. Vibeke Schrøder: Inklusion og sprogarbejde i dagtilbuddet. Vibeke Petersen: Kollegial vejledning og læringsledelse). Sprogindsatser (Hans Månsson: Fra sprogvurdering til pædagogisk handling. Inge Benn Thomsen: Den fokuserede sprogindsats. Helle Iben Bylander: Den særlige sprogindsats. Hanne Rasmussen: Sprogindsats for børn med dansk som andetsprog. Sprogarbejdet i hverdagen : at gøre sproget betydningsfuldt for børn / Dorthe Jakobsen og Hanne Petersen). Samarbejde, tværfaglighed og roller i sprogindsatsen (Peter Mikkelsen: Forældre, pædagoger og børns sprogtilegnelse. Lena Basse: Sproget i hjemmet - hjemme i sproget. Ny faglighed : erfaringer med 3-års sprogvurderingen / Lena Basse og Birte Gudiksen. Birgit Svarre: PPR's samarbejde med dagtilbuddene om sprogarbejdet. Sundhedsplejerskens rolle og samarbejde med dagtilbuddene om sprogarbejdet / Lene Englund Hansen og Margit Kofod. Overgangen fra børnehave til skole / Anette Dedenroth Olsen, Bente Balle og Sanne Bokær Bjerre)). Del 2 - børns sprogtilegnelse (Hans Vejleskov: Tanker om sprog og sprogudvikling op gennem tiderne. Bo Steffensen: Biologiske forudsætninger for sprog ; Psykologiske og sociale forudsætninger for sprog. Hanne Smith Pedersen: Anatomiske og fysiologiske forudsætninger for sprog. Det danske sprog / Hans Basbøll og Laila Kjærbæk. Laila Kjærbæk: Barnets tilegnelse af sprog. Dorthe Bleses: Milepæle i danske børns tidlige sprogtilegnelse : lighedstræk og individuel variation. Fonologisk udvikling og atypisk sprogudvikling / Inge Benn Thomsen og Mette Thomsen. Trine Kjær Krogh: Dansk som andetsprog. Helle Iben Bylander: Fra tale til skriftsprog). Del 3 - dokumentation og evaluering af børns sprog og pædagogisk praksis (Pædagogisk dokumentation og dens påvirkning af hverdagen / Suzanne Krogh og Søren Smidt. Margit Mikkelsen: Videnskabsteori i pædagogisk praksis. Malene Slott: Metoder til evalueringer af børns sprog. Trine Kjær Krogh: Sprogvurdering af børn med tosprogsbaggrund. Sprogvurdering af treårige : hvad kan de fortælle os om sprogproblemer hos børn i Danmark? / Dorthe Bleses, Rune N. Jørgensen og Kasper Ø. Jensen. Inge Benn Thomsen: TRAS, Tidlig Registrering af Sprogudvikling. Lis Pøhler: Sprogvurdering i børnehaveklassen - og hvad så?)

Håndbog for sprogvejledere
Lydbog

Spilletid: 
18 timer 47 minutter
Bognummer: 
36008
Indlæsningsår: 
2010
Nota udgivelsesår: 
2011
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2010
ISBN: 
9788777065842
Vis færre udgaver Vis flere udgaver

Håndbog for sprogvejledere
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
614061
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2010
ISBN: 
9788777065842
Vis færre udgaver Vis flere udgaver

Hjælp til formater

Lydbogsformater

MP3

MP3 er et standard lydformat uden tekst, der kan downloades og afspilles på en MP3-afspiller, computer, smartphone og tablet.

Daisy

Daisy er et lydbogsformat med tekst, der via en daisyafspiller, gør dig i stand til at læse og lytte til en bog samtidig. Dog er ikke alle Notas bøger med tekst.

CD

En lydbog på CD bliver sendt direkte hjem til dig og kan afspilles på en daisyafspiller.

Læs mere om lydbogsformater

E-bogsformater

PDF-fil

En PDF udgave af en e-bog er en digital indscanning af bogen, der kan downloades og åbnes på både computer, smartphone og tablet.

Indscannet e-bog

En indscannet e-bog er ligesom PDF-filformatet en digital indscanning af bogen. Den kan være i enten en let eller grundigt bearbejdet udgave. En indscannet e-bog fås oftest i både Word og PDF-format.

Standard e-bog

En standard e-bog er en bearbejdet bog, der kan downloades i forskellige filformater (html, docx og rtf) til computer, smartphone eller tablet.

E-bog for synshandicappede

En e-bog for synshandicappede er en bearbejdet udgave af en bog, der giver særlige navigationsmuligheder for synshandicappede. Denne type format kan downloades som en word-fil (doc) på en computer.

Læs mere om E-bogsformater

Punktbogsformater

Almindelig punktbog

En almindelig punktbog er en trykt bog, der er skrevet med punktskrift (Braille), og som bliver sendt direkte hjem til dig.

Digital Braille

Digital Braille-formatet er en digital punktskriftsfil, som kan downloades og åbnes på en digital punktbogslæser, fx en Pronto.

Læs mere om Punktbogsformater