AT-Håndbogen

Opslagsbog med introduktion til almen studieforberedelse, præsentation af de enkelte fags metoder samt vejledning til eksamen

AT-Håndbogen
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
615569
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Systime, 2009
ISBN: 
9788761623553