Håndtering af problemadfærd og ledsagende forstyrrelser hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser

Note: 
Indhold: Problemadfærd og ledsagende forstyrrelser hos personer med ASF og AS ; Livskvalitet og etik ; Adfærdsanalyse ; Behandlingsindsats over for problemadfærd ; Behandlingsformer og metoder ; Modstand mod indlæring og krav ; Selvskadende adfærd ; Aggresiv adfærd rettet mod andre ; Angstforstyrrelser, frygt og fobier ; Ritualistisk adfærd, tvangshandling og tvangstanker ; Seksualitet ; Stereotyp adfærd, tvangshandlinger og tvangstanker ; Seksualitet ; Stereotyp adfærd og særinteresser ; Søskendejalousi og -konflikter ; Kontaktsøgende adfærd

Håndtering af problemadfærd og ledsagende forstyrrelser hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
632550
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Andonia, 2009
ISBN: 
9788798972761