Håndteringen af udøde

roman
En ekstrem hedebølge har ramt Stockholm. En af effekterne er, at alt elektrisk kører uafbrudt, en anden at netop afdøde "vågner". Det handler om, hvad dette gør ved et helt almindeligt moderne samfund. Men det handler også om menneskenes sjæl

Håndteringen af udøde

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
709202
Nota udgivelsesår: 
2011
Udgave: 
Forum, 2008
ISBN: 
9788763807456
Oversætter: 
Jesper Klint Kistorp