Håndværkeren

arbejdets kulturhistorie - hånd og ånd
Forfatter:
Det gode håndværk som udspringer af fantasi, kropslig erfaring og en nær forbindelse mellem hånd og hoved, er under pres i den moderne vestlige civilisation, men kan ifølge forfatteren give et nyt forankringspunkt i den materielle virkelighed

Håndværkeren

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
637220
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Hovedland, 2009
ISBN: 
9788770701013
Oversætter: 
Ole Lindegård Henriksen