Handicapnyt

medlemsblad for Dansk Handicap Forbund
Medlemsblad for Dansk Handicap Forbund
Abonnement: 

Gratis

Henvendelse om abonnement: 

Abonnementet tegnes ved at kontakte Dansk Handicap Forbund

Email: dhf@danskhandicapforbund.dk
Telefon: +45 39 29 35 55
Hjemmeside: https://danskhandicapforbund.dk/da#gsc.tab=0

Udkommer: 

6 nr. pr. år

Findes som: 
Lydbog - CD

Emneord