Historier der flytter mennesker

storytelling i forandringsprocesser
Forfatter:
Beskrivelse af en narrativ metode til organisationsudvikling og håndtering af forandringsprocesser. Med cases
Note: 
Indhold: Fra problem til effekt (Vreden : brokkekultur og fortællinger, der trækker kulturen nedad ; Limbo : den gamle kultur er væk, og ingen ny har erstattet den ; Meningsløshed : tab af mening, motivation og sammenhold ; Værdiløshed : virksomhedens værdier flagrer og er ikke forankret i medarbejderne ; Modstand : ledelse, struktur og strategi mangler opbakning i organisationen ; Tavshed : manglende anerkendelse og ingen eller kun negativ feedback ; Omtale : et omdømme, der kunne være meget bedre ; Kendskab : behov for mere videndeling og spredning af god praksis ; Missionen : hvad er vores "reason to be"? Hvilken forskel gør vi? Hvad ville mangle uden os?) ; Værktøjskassen (Forberedelsesfasen ; Indsamling af historier - story harvesting ; Spørgeteknik ; Genkendelsen af den gode historie ; Historietyper ; Forædling : historien forstørres og bliver bedre ; Udvælgelse og fortolkning ; Implementering - fastholdelse af effekten)

Historier der flytter mennesker

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
643403
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
L&R Business, 2013
ISBN: 
9788750043522