Hvad børn kan fortælle os

om tolkning og vurdering af kritisk information fra børn
Vejledning i hvordan man indhenter og tolker information fra børn i situationer hvor de er nødt til at tale for sig selv, f.eks når de er ofre for seksuelt misbrug, patienter på en hospitalsafdeling eller når de er vidner til en forbrydelse
Note: 
Indhold: At kommunikere med børn : introduktion til problematikken ; Selvfølelse og mestring ; Den kognitive udvikling ; Den sproglige udvikling ; Kultursensitiv informationsindhentning ; Voksnes fordomme og forventninger i forbindelse med kommunikationen ; Observation af børns adfærd ; Kommunikation gennem leg og historier ; Retningslinier for interview med børn ; Brug af tests og andre redskaber ; Børn i hjem, daginstitution og pasningsordninger ; Børn i kliniske sammenhænge ; Børn i lægelige sammenhænge ; Børn som vidner. J.O. Skov Madsen: Børn som vidner og forurettede i den danske straffeproces

Hvad børn kan fortælle os

Lydbog
Spilletid: 
11 timer 53 minutter
Bognummer: 
604146
Indlæsningsår: 
2005
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 1997
ISBN: 
8741228979