Hverdagsliv og livsforløb

tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse
Forfatter:
Bogen udforsker, hvordan en socialpædagogisk indsats kan styrke, at børn og unge bosat uden for eget hjem kan tage del i fællesskaber i samfundets mange forskellige udviklingssammenhænge

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Hverdagsliv og livsforløb
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
632994
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Klim, 2014
ISBN: 
9788771293500

Hverdagsliv og livsforløb
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
626185
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Klim, 2014
ISBN: 
9788771293500