Hyperstress

essays om moderne arbejdspsykologi
Præsenterer en positiv forståelse for udviklingen af det moderne arbejdsliv med fokus på stress, at der er brug for fremadrettet forståelse for udvikling af det moderne samfund

Hyperstress
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
616888
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Frydenlund, 2009
ISBN: 
9788778877956