I affekt

studier i senmoderne politik og kultur
En kritisk karakteristik af fremtrædende træk ved samtidens politik og kultur med udgangspunkt i affektbegrebet. Hvad sker der med vores måde at forstå, debattere og tage demokratiske beslutninger på, hvis dannelse og rationalitet fortrænges af følelser? Et teoretisk-analytisk bud på en rammeforståelse af affekters rolle i det senmoderne samfund
Note: 
Indhold: Hvad er affekter ; Affekter og almen social praksis ; Affekter og politisk praksis ; Affekter og æstetisk praksis ; Afslutning: Affekter og samfundsmæssig reorganisering?

I affekt

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656962
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Aarhus Universitetsforlag, 2021
ISBN: 
9788772194851