I sku' bare ha' set mig

Gennem beskrivelser af virkelige forløb og hændelser fra en døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge sættes udviklingspsykolog Daniel N. Sterns teorier ind i en praktisk kontekst

I sku' bare ha' set mig
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
616604
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2011
ISBN: 
9788750042600