I velfærdsstatens frontlinje

administration, styring og beslutningstagning
Note: 
Indhold: Styringsbehov på socialområdet ; Teori om velfærdsstatens frontlinje ; At lave en samfundsvidenskabelig undersøgelse ; Den borgerservicerende organisation og dens transformationsteknologi ; Beslutningstagning ; Beslutningstagning på børn- og ungeområdet ; Beslutningstagning i jobcentre ; Beslutningstagning på ældreområdet ; Styring af skøn ; Påvirkning fra et beslutningsinstrument på børneområdet ; Påvirkning fra et beslutningsinstrument på beskæftigelsesområdet ; Påvirkning fra et beslutningsinstrument på ældreområdet ; Organisering, målgrupper og videnshierarkier i velfærdsservice

I velfærdsstatens frontlinje

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
623619
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2013
ISBN: 
9788741257051