Iagttagelse og paradoks

Forfatter:
(Moderne tænkere)
Note: 
Indhold: Autopoiesis ; Begrebet samfund ; Individets individualitet ; Kunstens medium ; Kunstsystemets uddifferentiering ; Risiko og fare ; Tegn som form

Iagttagelse og paradoks
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
602166
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Gyldendal, 2003
ISBN: 
8700291684