Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Note: 
Indhold: Statistik og erkendelse ; Populationer ; Usikkerhed og sandsynligheder ; Stokastiske variabler ; Beskrivende mål ; Populære fordelinger ; Stokastiske processer ; Fra deduktion til induktion ; Stikprøvemetoder ; Skøn på middelværdi med simpel tilfældig stikprøve ; Skøn på middelværdi med statificeret stikprøve og klyngeudvælgelse ; Skøn på andre beskrivende mål ; Konfidensintervaller ; Hypotesetest ; Test af sammenhæng i kvantitative målinger ; Test af sammenhænge og fordelinger for kvalitative data ; Simpel lineær regression ; Multipel lineær regression

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
628234
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Hans Reitzel, 2014, (2. udgave)
ISBN: 
9788741257853